PALLMANN P104

pallmann_no_claim
Opis

Mistrz wszechstronności!

Jednoskładnikowy szybki grunt do stosowania przed klejeniem parkietów klejami na bazie żywicy reaktywnej. Do wzmacniania i izolowania jastrychów. Jako podkładowa warstwa izolująca na wilgotnych podłożach o zwiększonej wilgotności szczątkowej. 

Nadaje się m.in. do przygotowywania podłoży w następujących wypadkach: 

  • szybkie gruntowanie przed klejeniem parkietów klejami Pallmann P5, P7, P9 na jastrychach cementowych, anhydrytowych, ksylolitowych asfalcie lanym, betonie płytach wiórowych, jastrychach suchych oraz na starych podłożach z mocno przywierającymi pozostałościami klejów lub mas szpachlowych 
  • do wzmacniania chłonnych podłoży mineralnych, jak np. jastrychy cementowe, anhydrytowe, magnezjowe, ksylolitowe, beton itp. 
  • jako grunt izolujący nanoszony w 2 warstwach na związanych, cementowych podłożach odpornych na wilgoć, takich jak jastrychy cementowe o wilgotności szczątkowej do 4% CM. 

+ łatwy w zastosowaniu 
+ szybkoschnący 
+ izoluje od wilgoci 
+ poprawia parametry podłoża 

- dalsza obróbka musi nastąpić w przeciągu 48 godzin
- czas schnięcia zależy od wilgotności podłoża 

GISCODE RU 1 - Nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE EC 1 R PLUS- bardzo niska emisyjność PLUS